คลิป หลบได้ สุดยอด

สามารถโยกหลบหมัด 20 หมัด สุดยอดมาก

Can dodge a punch 20 punch rocking awesome.

Advertisements